Suksess!

VILKÅR OG BETINGELSER

Reservasjon av e-208

Reservasjonsbeløp

For at din plass i køen skal gjøres gjeldende må du betale et reservasjonsbeløp på kr. 2.208 til oss. Når betalingen av reservasjonsbeløp er gjennomført og akseptert, mottar du skriftlig bekreftelse på e-post fra oss på din reservasjon.
Du kan når som helst trekke din reservasjon og få hele reservasjonsbeløpet tilbakebetalt på kortet du betalte med, så fremt du ikke har inngått en kjøpsavtale med forhandler.
Vi vil plassere reservasjonsbeløpet på separat konto, men ikke betale renter på beløpet. Reservasjonen din kan ikke overdras til annen part eller overføres uten skriftlig samtykke fra Peugeot Norge. Ved å foreta reservasjon på Peugeot e-208 aksepterer du at Peugeot Norge ved Bertel O. Steen AS kan utbetale reservasjonssummen tilbake til kortet du betalte med i forbindelse med at du inngår kjøpskontrakt med forhandleren.
Så snart du har betalt depositumet i banksystemet vil du få mulighet til å opprette en “Min side” hvor du kan følge med på din reservasjon. Du vil også få tilsendt en bekreftelse på e-post som inneholder din reservasjons ID som sier noe om hvilken plass du har i køen.

Kjøpskontrakt og tilbakebetaling av reservasjonsbeløp

Denne reservasjonen gir deg en prioritert plass i kø for bestilling av Peugeot e-208. Reservasjonen utgjør ikke et kjøp eller en endelig bestilling, kun en forhåndsreservasjon. Kjøpet gjennomføres ved at du inngår en kjøpskontrakt med din valgte forhandler. Valg av forhandler vil skje i forkant av salgsstart. Din valgte forhandler vil kontakte deg når fabrikken åpner for bestilling av produksjon av Peugeot e-208, utarbeide en kjøpskontrakt til signering og foreta en bestilling av bilen med ønsket utstyr. Bertel O. Steen AS har rett til å henvise deg til en annen enn din valgte forhandler når kjøpskontrakt skal inngås. Ønsker du å kansellere din reservasjon kan du enkelt gjøre det via “Min side”. Pengene blir da tilbakeført til konto innen 5 dager (debetkort), eller slutten av inneværende måned (kredittkort). Har du andre spørsmål rundt ditt reservasjonsbeløp kan du kontakte oss på peugeot@bos.no

Levering

Vi vil løpende oppdatere alle som har reservert bil straks vi kan være mer spesifikke på leveringstid. Vi tar forbehold om at opplysningene om levering kan endres.
Vi vil bestille produksjon av bilen din basert på din plass i køen. Da leveringstid kan påvirkes av ulike forhold, som for eksempel geografisk område for levering, spesifikasjoner du velger til bilen din og tilhørende produksjonstid, kan leveringstiden avvike fra din plass i køen. Merk at importør vil sette av et begrenset antall biler til interne formål før kundeutlevering starter.

Pris

Prisen på Peugeot e-208 vil ikke være klar før det åpnes for endelig bestilling, men vi er trygge på at den blir konkurransedyktig i sitt segment.

Personvern

Personopplysninger

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å kunne gjennomføre din reservasjon av Peugeot e-208.
Bruk av dine personopplysninger i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester gjør vi kun dersom vi har innhentet samtykke fra deg til dette.

Hvordan bruker vi personopplysninger om deg?

Vi trenger de opplysningene om deg som er beskrevet over for å gjennomføre din reservasjon av Peugeot e-208 og for å kansellere reservasjonen din, dersom du velger å kansellere. Det er derfor et vilkår for at du kan foreta en reservasjon at du gir oss de nødvendige opplysningene om deg. Vi bruker også dine opplysninger for å oppdatere deg om status på produksjon av Peugeot e-208 og leveringstid.
Vi vil også bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg nyheter og markedsføring om produkter og tjenester Bertel O. Steen AS tilbyr, dersom du har samtykket til å motta dette.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?
Bertel O. Steen AS deler kun dine personopplysninger internt i konsernet, samt med våre forhandlere og agenter og kun i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å kunne gi deg informasjon og markedsføring, dersom du har samtykket til dette. Våre ansatte, forhandlere og agenter er underlagt taushetsplikt.
Vi utleverer kun dine personopplysninger til statlige institusjoner eller myndigheter dersom vi er rettslig pålagt å gjøre dette.

Innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har samlet inn om deg er riktige og oppdaterte. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og rett til å be om at vi korrigerer uriktige opplysninger. Du har også rett til å kreve at vi sletter opplysninger vi har lagret om deg, så fremt vi ikke trenger personopplysningene for å gjennomføre reservasjonen din.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge du har gjeldende reservasjon eller så lenge du har et kundeforhold hos Bertel O.Steen AS eller våre forhandlere og agenter.
Dersom du har samtykket til å motta informasjon og markedsføring fra oss, vil vi lagre opplysningene inntil du gir beskjed om at du ikke lenger vil at vi skal sende denne type henvendelser til deg.

Markedsføring

Vi vil gjerne informere deg om Bertel O. Steens produkter og ytelser og eventuelt spørre hva du synes om disse. Dette gjør vi kun dersom du har samtykket til det. Dette er frivillig, og du kan når som helst melde deg av å motta denne type henvendelser.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små filer som blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside. Peugeot Norge / Bertel O. Steen AS bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse ved å ta vare på nøkkelinformasjon om dine preferanser, som for eksempel ved å huske valgene du gjorde på nettsiden slik at det blir tilpasset neste gang du besøker nettsiden.
De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker.
Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det føre til dårligere funksjonalitet på våre nettlesere. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din.

Spørsmål eller klager i tilknytning vår behandling av dine personopplysninger

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger på en måte som ikke er lovlig, kan du sende en klage om dette til Datatilsynet.

Inaktiv bruker

Din økt har utløpt. Vennligst logg inn igjen
Ok